Fidler Záborský

Martin Fiedler se narodil Jakobu a Anně Fiedlerovým ze vsi Záboří (Söberle) na žirečském panství. Při nepřátelských vpádech do Čech dodával proviant císařské armádě, za což ho císař Ferdinand III. listinou danou v Řezně 19. února 1641 povýšil do českého vladyckého stavu a udělil mu erb. Listina je psána česky a příjemce je v ní jmenován jako Fidler Záborský.

Erb: Dvakrát kosmo dělený štít stříbrně, modře a červeně, v prostředním pruhu je zlatý dvojocasý lev s červeným jazykem držící zlatou hvězdu. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s přikrývadly vpravo nahoře červeno – stříbrnými, dole modro – zlatými, vlevo nahoře modro – zlatými a dole červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené modro – zlatě, levé červeno – stříbrně, mezi nimi je rostoucí lev ze štítu.

Michal Fiala

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com