Fialka de Gavosdia

Císař František Josef I. povýšil listinou danou v Gödöllő 29. května 1911 Gusztáva Fialku, lékaře sjednoceného učitelského ústavu pro ošetřovatelky v Budapešti "Prozřetelnost" ("Gondviselés" ápolónőképző egyesület oktató), a jeho děti Bélu a Gabriellu vzešlé z manželství s Jolán Kovács-Sebestény, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát gavosdiai (de/von Gavosdia) a erb:

V červeném štítě stříbrné kosmé břevno. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, červené mezi dvěma stříbrnými.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com