Ferstel

24. dubna 1869 povýšil císař František Josef I. na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného kabinetním listem ze dne 31. října 1867 Heinricha Ferstela narozeného roku 1828 ve Vídni, profesora architektury na Polytechnickém institutu ve Vídni, kurátora architektury Uměleckoprůmyslového muzea, skutečného člena a radu Akademie výtvarných umění, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Dělený štít. Nahoře polceno. Vpravo v modrém stříbrný kříž. Vlevo v černém pět zlatých hvězd 2,1,2. Dole ve zlatě přirozená krokvice se stříbrnou stuhou zavázanou na mašli a vlající do stran. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená, stříbrno - modře dělená křídla, mezi nimi je svisle postavená přirozená dubová ratolest s pěti žaludy a čtyřmi listy, přikrývadla modro – stříbrná; II. sedící stříbrná labuť se vztyčenými křídly držící v zobáku zlatý kroužek, přikrývadla černo zlatá. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou TREU UND RECHT.

21. dubna 1879 obdržel vrchní stavební rada Heinrich rytíř von Ferstel u příležitosti dokončení stavby Votivního kostela ve Vídni Řád Železné koruny II. třídy, na jehož základě byl 15. prosince 1879 povýšen do stavu svobodných pánů, byl mu udělen predikát Freiherr von a erb:

Čtvrcený štít se srdečním štítkem. Ten je modrý se stříbrným křížem. 1. v černém pět zlatých hvězd (1,3,1). 2. ve zlatě přirozená sova na skále. 3. ve zlatě přirozená krokvice se stříbrnou stuhou zavázanou na mašli a vlající do stran. 4. v černém stříbrná růže se zlatým semeníkem a zeleným kalichem. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená, stříbrno - modře dělená křídla, mezi nimi je svisle postavená přirozená dubová ratolest s pěti žaludy a čtyřmi listy, přikrývadla modro – stříbrná; II. sedící stříbrná labuť se vztyčenými křídly držící v zobáku zlatý kroužek, přikrývadla černo zlatá. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou TREU UND RECHT.

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com