Ferrari

Johann Baptist Ferrari se narodil roku 1810. Pocházel z vážené rodiny z italské Verony, kde její členové po staletí zastávali důležité úřady. Roku 1798 byli Ferrariové přijati mezi zdejší patricije, čímž se jim otevřela cesta k přijetí do zdejší šlechtické obce.

Johann Baptist vstoupil roku 1838 do rakouské státní služby a to nejprve jako městský asesor v rodné Veroně. Od roku 1843 působil jako zástupce tohoto města v Ústřední kongregaci Lombardsko-Benátského království a to až do jejího zrušení roku 1848. V roce 1854 se stal podestou Verony a těšil se mimořádné podpoře vídeňské vlády. Roku 1856 byl proto jmenován zástupcem provincie Verona v obnovené Ústřední kongregaci Lombardsko-Benátského království. Kromě toho byl pověřován úkoly v řadách různých, vládou vytvořených komisí. Od roku 1861 pak působil jako člen likvidační komise pro vyvlastnění majetku pro vojenské účely v Benátsku a vedl kancelář Ústřední kongregace Benátského království.

Za zásluhy o monarchii mu císař František Josef I. kabinetním listem z 28. února 1857 udělil Řád železné koruny III. třídy, na jehož základě byl majestátem z 20. prosince 1865 povýšen do rytířského stavu s predikátem rytíř/Ritter von Ferrari. Zároveň mu byl udělen erb:

Modrý štít, v jehož spodní části jsou tři zlatá břevna. Na nejvyšším stojí pštros přirozené barvy s podkovou v zobáku. Na štítě dvě korunované turnajské přílby s modro-zlatými přikrývadly. Klenotem na pravé jsou tři pera (zlaté mezi modrými), na levé rostoucí zlatý lev. Pod štítem je modrá páska se zlatým heslem MI FRANGO NON PIEGO.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com