Felsőványi de Felsővány (Baruch de Felsővány)

Nejvyšším rozhodnutím z 11. dubna 1878 císař František Josef I. povýšil Sámuela Barucha statkáře a továrníka v sedmihradském Marosvásárhely, do uherského šlechtického stavu. Listinou ze 6. září 1897 císař udělil Sámuelu Baruchovi a jeho synům Jenőmu, Aladárovi a Elemérovi vzešlým z manželství s Reginou Felter predikát felső-ványi (de/von Felsővány) a erb:

Štít rozdělený stříbrnou špicí se třemi modrými hvězdami (1,2). Vpravo v červeném zlaté ozubené kolo o čtyřech špicích a osmi zubech. Vlevo v modrém obrněná paže přirozených barev držící v nahé pasti šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou. LABORE ET HONORE.

Samuelovu synovi Eleméru Baruchovi de Felsőványi bylo s nejvyšším rozhodnutím z 23. března 1913 povoleno změnit si příjmení na Felsőványi

Autor: Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com