Felner von der Arl

Dne 12. července 1856, požádali Rudolf Felner, koncipista dolnorakouského místodržitelství, spolu s bratry Albertem a Josefem císaře Františka Josefa o povýšení do šlechtického stavu na základě zásluh jejich zemřelého otce dolnorakouského vládního rady Josefa Felnera. Protože prosba byla podpořena ministrem vnitra i dolnorakouským místodržitelem, panovník jí ze zvláštní milosti 1. října 1856 vyhověl.

Majestátem z 20. listopadu 1856 byli Rudolf, Albert a Josef povýšeni do šlechtického stavu s predikátem Felner von der Arl a byl jim udělen erb:

Polcený štít, jehož pravé pole je červeno-zlato-černě dělené a v levém se vidí stříbrná dvojitá lilie. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-zlatými a modro-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je na zadních nohách stojící kamzík, jenž drží mezi předními kopyty alpskou protěž. Pod štítem je červená páska se zlatým heslem MALO ESSE QUAM VIDERI.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com