Fellner de Torony

Listinou danou ve Vídni 15. února 1905 povýšil císař František Josef I. do uherského šlechtického stavu Sándora Fellnera (*Pešť, 22. ledna 1857, +Budapešť, Erzsébetváros, 14. ledna 1945), architekta v Budapešti, spolu se synem Kálmánem Antalem vzešlým z manželství s Idou Goldstein, udělil mu predikát toronyi (de/von Torony) a erb:

V modrém štítě se stříbrnými cvikly vyniká ze spodního okraje vrchol věže v gotickém stylu, na níž stojí socha muže v brnění, s pérem na otevřené přílbě opírající se pravou rukou o kopí a levou svírající jilec meče zavěšeného u pasu, vše stříbrné. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené stříbrno – modře, levé opačně, mezi nimi vyniká socha ze štítu.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 351, 503-505 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com