Feleky de Magyarfelek

Listinou danou ve Vídni 17. dubna 1910 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Hugó Felekyho, lékaře a soukromého docenta v Budapešti, spolu se syny Gézou, Lászlem a Pálem vzešlými z manželství s Irmou Kohn, udělil mu predikát magyarfeleki (de/von Magyarfelek) a erb:

Pod červenou hlavou se třemi zlatými hvězdami je na zeleném trojvrší přirozená sova. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě hnědou učeneckou hůl se stříbrnými knoflíky ovinutou zeleným hadem.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 279-281 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com