Feledy de Oroszpatak

Listinou danou v Budapešti 24. května 1910 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Miksu Felediho, stavebního podnikatele v Budapešti, spolu se syny Arpádem, Rezsőem, Hugem, Sándorem a Tiborem a dcerou Renée vzešlými z manželství s Karolinou Fuchs, udělil mu predikát oroszpataki (de/von Oroszpatak) a erb:

V modrém štítě je červená špice, v níž na zeleném trávníku stojí barokní brána z přirozeného kamene převýšená zlatým sluncem. Špice je vpravo provázena pěti zlatými hvězdami (2,2,1) a vlevo stříbrnou lilií. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi zlaté kružidlo prostrčené zlatým zvráceným trojúhelníkem. 2. prosince 1911 mu bylo povoleno změnit si jméno na Feledy.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 190, 191, 293-295, 448 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com