Feledy de Mezőtelegd

Listinou danou v Bad Ischlu 31. července 1910 úovýšil císař František Josef I. Dezsőho Feledyho, náměstka ředitele Bihársko-szilágyské naftové a.s., spolu se syny Miklósem Györgyem a Pálem Elemérem a dcerou Sárou Juliannou vzešlými z manželství s Emmou Brükler do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát mezőtelegdi (de/von Mezőtelegd) a erb:

V modrém štítě stojí na třech skalách hrad z přirozených kamenných kvádrů prolomený zavřenou bránou a dvěma střílnami, na zdi má cimbuří o osmi stínkách, z něhož vynikají tři věže, prostřední vyšší prolomená dvěma okny, obě postranní jsou prolomeny jen jedním oknem, všechny věže mají nahoře cimbuří o čtyřech stínkách a červenou střechu; hrad je převýšen stříbrnou lilií mezi dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – modře, levé červeno – stříbrně, mezi nimi je hořící pochodeň.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 305-307 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com