Fekete de Szatmár

Císař František Josef I. povýšil listinou danou v Ischlu 18. července 1886 Sámuela Feketeho, hlavního lékaře szatmárské župy, spolu s adoptivním synem Jenő Csányim, jemuž povolil odložit původní jméno, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát szatmári (de/von Szatmár) a erb:

V modro – červeně děleném štítě je zlatý lev s červeným jazykem držící v předních tlapách svíjejícího se zeleno-zlatého hada s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 649 oldal; 69. kötet,  64-67 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com