Fehér de Nagyabony

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 17. května 1918 povýšil císař Karel I. Miksu Fehéra, výkonného ředitele Uherské obchodní banky v Pešti, do uherského šlechtického stavu a udělil mu predikát nagyabonyi (de/von Nagyabony). Listinou vydanou ve Vídni 15. srpna 1918 mu udělil, spolu se synem Lászlóem a dcerou Klárou vzešlými z manželství s Rózou Schreiber, erb:

V modrém štítě je na zeleném trávníku zlatý gryf držící v pravém pařátu zlatou Merkurovu hůl se stříbrnými křídly ovinutou dvěma zelenými hady, v levém pařátu tři zlaté obilné klasy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě modrá rozevřená křídla, na pravém je zlatá hvězda, na levém zlatá lilie.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com