Féger de Merczyfalva et Temeszsadány

František Josef I. povyšil listinou danou v Ischlu 18. června 1887 Fernecze Fégera, velkostatkáře v temesské župě, jeho syny Oszkára Józsefa Lajose a Istvána Ferencze a dcery Hedvig Erzsébet a Blanku Márii Adolfinu vzešlé z manželství s Mathildou Gabrielou Mittermayer do uherského šlechtického stavu, uděluje jim predikát merczyfalvai és temeszsadányi (de/von Merczyfalva et/und Temeszsadány) a erb:

Polcený štít. Vpravo děleno. Nahoře je ve zlatě černé ozubené kolo, dole v modrém tři zlaté žitné snopy (2,1). Vlevo je ve zlatě modré kosmé břevno se dvěma zlatými hvězdami za sebou provázené dvěma modrými liliemi. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě tři zlaté klasy. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou: JUSTITIA PRO OMNE.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com