Fasching z Wallstättu

Franz Fasching se narodil 6. října 1869 ve štýrském Leutschachu, ale domovsky příslušný byl do Sankt Johannu. Do armády vstoupil v nejnižší hodnosti 2. listopadu 1886 k pěšímu pluku č. 77. Titulárním svobodníkem se stal 25. srpna 1887, hodnost titulárního desátníka záskal 27. září téhož roku. Od 18. srpna 1888 byl kadetem (titulární šikovatel, šikovatel 10. října 1888, zástupce důstojníka 1. ledna 1889). Hodnost poručíka obdržel 1. května 1891, na nadporučíka byl povýšen 1. listopadu 1895. K 1 květnu 1900 byl převelen k pěšímu pluku č. 102, v jehož řadách se stal 1. května 1904 hejtmanem, po deseti letech byl převelen k pěšímu pluku č. 27 (1. května 1914). Po vypuknutí Velké války byl povýšen 1. listopadu 1914 na majora, poté byl 1. května 1916 přesunut v hodnosti podplukovníka k pěšímu pluku č. 17 a ve stejné hodnosti 22. srpna 1916 k pěšímu pluku č. 27. Podílel se na bojích v Karpatech a na Dněstru, výslovně je zmíněna jeho účast v bitvě u Podryże a Rudy Miryńské. Císař Karel I. jej nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. března 1917 povýšil do šllechtického stavu. Listinou z 30. dubna 1917 mu udělil čestný titul šlechtic/Edler, predikát z Walttstättu/von Wallstätt a erb:

V modrém štítě je svisle postavený meč se zlatým jilcem a záštitou, jehož ostří je přeloženo stříbrno – zeleně routovanou bláznovskou čepicí se dvěma zlatými rolničkami, vše provázeno v každém horním rohu zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je vzlétající sova přirozených barev.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com