Falk (1879)

Na základě řádu Železné koruny III. tř. uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. března 1879 povýšil 5. srpna 1879 císař František Josef I. Sigmunda Falka narozeného v Budapešti roku 1831, ředitele Pěšťské knihtiskárny a. s., královského uherského komerčního radu, rytíře řádu Františka Josefa a francouzského řádu Čestné legie, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Čtvrcený štít s červeným břevnem, v kterém jsou za sebou zlatá hvězda mezi dvěma stříbrnými liliemi. 1. a 4. v modrém do středu obrácený stojící zlatý sokol držící v zobáku zlatý prsten s červeným kamenem. 2. a 3. zlato. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. vzlétající sokol ze štítu, přikrývadla modro – zlatá; II. rostoucí zlatý gryf s červenými křídly, zbrojí a jazykem tisknoucí navzájem k sobě dva černé knihtiskařské tampony na zlatých (červeně obroubených) držedlech, které drží v pařátech, přikrývadla červeno – zlatá.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com