Fabritius z Freyensteina

Isaac Fabritius, děkan v městě Mostu, byl zároveň vikářem pražského arcibiskupa a především působil v Žateckém kraji jako reformační komisař. Palatin Jaroslav Bořita z Martinic jemu a jeho bratru Abrahamovi udělil 11. července 1634 erb a predikát von Freyenstein.

Modro - čeveně dělený štít. Ve spodní polovině je stříbrná zeď uprostřed s věží o třech stínkách a čtyřech střílnách, z níž do horní poloviny vyrůstá muž v modře přepásaném zlatém pohanském oděvu se šesti modrými knoflíky a s modrým pohanským kloboukem se stříbrným přehrnutým okrajem, držící v pravci železnou šavli a v levici kotvu opřenou o levou krajní stínku věže. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené červeno - stříbrně, levé zlato - modře, mezi nimi rostoucí muž ze štítu.

 

Michal Fiala

 

 

Fiala, Michal - Loch, Jan: Martinický palatinát. Heraldická ročenka 2008, s. 24-94.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com