Fábri de Vámosatya

Listinou danou ve Vídni 8. prosince 1907 císař František Josef I. povýšil Samu Fábriho, ředitele Uherské agrární a důchodové banky (Magyar Agrár- és Járadékbank), spolu se synem Józsefem Nándorem vzešlým z manžesltví s Eugenií Widder, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát vámosatyai (de/von Vámosatya) a erb:

V modrém štítě je na zlaté koruně stříbrná labuť se vztyčenými křídly, s černou zbrojí a s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je modré křídlo se stříbrnou hvězdou.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 798, 930-932 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com