Czýsarz von Rosenfeld

Listinou danou ve Vídni 2. srpna 1796 císař František II. povýšil Johanna Czýsarze, purkmistra a poštovního přepravce v Rychnově nad Kněžnou, do šlechtického stavu, udělil mu predikát von Rosenfeld a erb:

Kosmo děleno stupňovitým řezem zlato – modře, nahoře je červená růže, dole zlatá poštovská trubka. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená černá křídla.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com