Czyhlarz

Na základě Řádu Železné koruny uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 1. ledna 1878 císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 2. srpna 1878 do rytířského stavu JUDr. Carla Czyhlarze narozeného 17. srpna 1833 v Lovosicích, řádného profesora římského práva na pražské univerzitě a emeritního rektora tamtéž, udělil mu predikát Ritter von a erb:

V červeném štítě je stříbrné břevno provázené nahoře třemi liliemi (2,1), dole stříbrnou vlčí hlavou s červeným jazykem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. přirozená paví kyta ze čtyř per; II. stříbrný vlk s červeným jazykem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com