Czunt

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 12. dubna 1884 císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 1. listopadu 1884 do rytířského stavu Deodata Czunta narozeného roku 1825 v Suczawě v Bukovině (dnes Suceava, Rumunsko), rentiéra a viceprezidenta rakousko-uherské konzulární obce v Konstantinopoli, udělil mu predikát Ritter von a erb:

V modrém štítě uvnitř červené zúžené bordury se zlatými hvězdami stojí na hlinité půdě zastřešený kostel byzantského stylu s předsunutým štítem, vyvýšenou kupolí, bránou a pilířovými oblouky s okny. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí černá orlice s červeným jazykem, přikrývadla modro – zlatá; II. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou, přikrývadla červeno – zlatá. Pod štítem se vine zlatá páska s modrou devizou MISERICORDIA ET VERITAS TE NON DESERANT.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com