Czulik von Thurya

Alois Czulik se narodil 3. října 1868 v Lipníku nad Bečvou, ale domovsky příslušný byl do Libavé. 10. října 1885 byl odveden v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 38, kde se 18. srpna 1886 stává titulárním četařem. Jako kadet pěšák titulární šikovatel přechází 18. srpna 1887 k pěšímu pluku č. 12., 16. října 1887 je kadetem desátníkem titulárním šikovatelem a 1. února 1888 kadetem zástupcem důstojníka. Hodnosti poručíka dosahuje 1. listopadu 1889. 1. května 1893 je převelen k pěšímu pluku č. 3, v jehož řadách se stává 1. května 1894 nadporučíkem a 1. května 1802 hejtmanem. Spolu s povýšením na majora 1. listopadu 1913 je  přeložen k pěšímu pluku č. 44, od 1. března do 31. března 1915 působí u vojenského velitelství ve Vídni, pak odchází na odpočinek, ale okamžitě je 1. dubna 1815 reaktivován s předchozím zařazením. 1. října 1915 je jmenován velitelem doplňovacího praporu pěšího pluku č. 94 jako major v rezervě, 10. prosince 1915 získává hodnost podplukovníka v rezervě. Do aktivní služby u předchozího pluku se vrací 1. března 1916. Po vypuknutí Velké války byl od 28. srpna do 7. září 1914 pověřen zajištěním Driny v úseku mezi Zalužije a Dubravicou, 8. října 1914 obranou Driny u Ljubovje a zřízením přívozu. 12. září se se 7. praporem podílel na bojích u Miletiny severovýchodně od Krupanje, 16. září bojoval se sedmi rotami u Sekenkoče, 23. září se dvěma rotami u Jazebniku. 24. září se dvěma rotami v bojích vyčistil Suhu, od 20. září do 7. listopadu opět střeží původní úsek Driny. 13. listopadu  bojuje u Julina Brezy severozápdně od Kamenice, 23. listopadu se účastní úroku svého pluku na Ravna Goru. Při útoku pluku na Suwobor severovýchzeodně od Valjeva 24. listopadu 1914 je raněn a poté odvelen do týlu. Za více jak 30. let služby v armádě s účastí v boji jej císař Karel I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 4. ledna 1918 do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 27. ledna 1918 mu udělil predikát von Thurya a erb:

V modrém štítě je svisle postavený meč se zlatým jilcem a záštitou ovinutý vavřínovou ratolestí a po každé straně provázený zlatou lilií. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě modrá křídla, každé se zlatou lilií, mezi nimi vynikající zlatá lví tlapa držící meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com