Czógler von Rómanya

Georg Czógler se narodil roku 1846 v Deutsch-Czernya v Banátu. Do armády vstoupil 27. dubna 1863 jako plukovní kadet u pěšího pluku č. 79. 1. listopadu 1863 se stává desátníkem, 18. března 1865 četařem, 11. května 1866 poručíkem 2. třídy, 23. července 1866 poručíkem 1. třídy. 1. října 1873 je převelen k pěšímu pluku č. 38, kde je 1. května 1875 povýšen na nadporučíka a 1. května 1882 na hejtmana 2. třídy. Podílel se na tažení v roce 1866 a okupace Bosny a Hercegoviny, kde se účastnil boje u Mokra 3. září 1878 a střetu u Senković-Bandinu 21. září 1878, kde se vyznamenal tak, že jej císař František Josef I. odměnil Řádem Železné koruny III. třídy s válečnou dekorací, který mu udělil nejvyšším rozhodnutím ze dne 3. prosince 1878. Na jeho základě jej listinou danou ve Vídni 5. března 1884 povýšil do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř/Ritter Czógler von Rómanya a erb:

V modrém štítě vyrůstá z červené skály zlatě obrněný, doprava hledící muž s knírem, přílbou se zvednutým hledím zdobenou třemi pery, modrým, zlatým a červeným a s mečem se zlatým jilcem a záštitou ve zvednuté pravici. V pravém horním rohu je muž provázen zlatým půlměsícem rohy vzhůru obepínajícím zlatou hvězdu. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí obrněný muž ze štítu, přikrývadla modro – zlatá; II. modrá šestiúhelníková deska s prohnutými stranami a zlatým okrajem, jejíchž pět viditelných hrotů je zakončeno zlatými koulemi postrkanými jedním červeným a jedním modrým perem, nesoucí měsíc a hvězdu ze štítu, přikrývadla červeno - zlatá. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou Treu und wahr psanou frakturou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com