Czoernig von Czernhausen

Na základě Řádu Železné koruny II. třídy uděleného vlastnoručním listem ze dne 10. března 1852 císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 19. června 1852 do stavu svobodných pánů Carla Czoerniga, sekčního šéfa na ministerstvu obchodu, udělil mu predikát svobodný pán/Freiherr Czoernig von Czernhausen a erb:

Dělený štít. Nahoře polceno. Vpravo je ve zlatě černý kastel o třech stínkách, dvou oknech vedle sebe a zavřenou bránou provázenou dvěma okrouhlými střílnami. Vlevo je v červeném stříbrný lev s červeným jazykem. Dole v modrém je svisle postavená zlatá kotva, kosmo podložená nahým mečem a šikmo zlatou Merkurovou holí, na dřevěné příčce kotvy sedí sova. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla červeno – stříbrná; II. kastel ze štítu, přikrývadla černo – zlatá; III. sova ze štítu, přikrývadla modro – zlatá. Štítonoši jsou dva stříbrní jednorožci s červeným jazykem na zlaté arabesce, z níž splývá černá páska se zlatou devizou WISSENSCHAFT IST MACHT.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com