Cžjžek von Smidaich

Nejvyšším rozhodnutím ze dne  2. června 1899 císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu Hanse Cžjžeka narozeného roku 1841 ve Vídni, společníka firmy „Haas & Cžjžek“, velkoprůmyslníka a továrníka ve Vídni. Listinou danou ve Vídni 6. září 1899 mu udělil titul Edler, predikát von Smidaich a erb:

V modrém štítě je zlatá špice s přirozenou lilií na zeleném olistěném stonku provázená dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená zlato – modře dělená křídla, mezi nimi zlatá hvězda. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou LABORE ET CONSTANTIA.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com