Czinczár de Gyula

Císař František Josef I. povýšil 15. září 1913 Adolfa Czinczára, obchodníka v Gyule, spolu se synem Dezsőem a dcerami Mari, Terkou, Ilonkou a Paulou vzešlými z manželství s Julií Kauffmann, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát gyulai (de/von Gyula) a erb:

Pod modrou hlavou se dvěma stříbrnými vlnitými břevny dvakrát polceno. Vpravo ve zlatě je přirozený vykořeněný dubový kmen s pěti zelenými listy rostoucími na jeho vrcholu do vějíře. Uprostřed v modrém je zlatá hvězda a pod ní čtyři stříbrné lilie /1,2,1). Vlevo vyniká z levého okraje modře oděné předloktí držící hnědou Merkurovu hůl se zelenými hady. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v obou tlapách sekeru.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 835 oldal; 73. kötet, 47-48 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com