Czillich de Sasad

Listinou danou v Budapešti 21. září 1880 císař František Josef I. povýšil Sándora Czilliche, radu na uherském ministerstvu financí, spolu se synem Jánosem Nepomukem a dcerou Adél vzešlými z manželství s Annou Keszlerffy, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát sasadi (de/von Sasad) a erb:

Ve stříbrném štítě je modré kosmé břevno se dvěma stříbrnými hvězdami za sebou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená stříbrná křídla s modrým kosmým břevnem, na předním jsou dvě stříbrné hvězdy. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou IN VIRTUTE NOBILITAS.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 309-312 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com