Czikély de Csiksomlyó

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 1. května 1918 císař Karel I. povýšil za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji v letech 1914 - 1918 v Srbsku, na gorické frontě, v 2., 7., 8. a 10. bitvě na Soči, tažení proti Černé Hoře a ofenzivě  v jižních Tyrolích do uherského šlechtického stavu Istvána Czikélyho, podplukovníka 62. pěšího pluku, a udělil mu predikát csiksomlyói (de/von Csiksomlyó). 3. října 1918 mu byl schválen erb:

Pod modrou hlavou se dvěma zlatými hvězdami je ve zlatém štítě v patě zelený trávník, za ním teče přirozená řeka, na jejímž vzdálenějším břehu se zvedá řetěz skalnatých hor a na něm je modrý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená, zlato – modře dělená křídla, mezi nimi meč se zlatým jilcem a záštitou.

Diplom však už nebyl vydán.

 

Király Könyvek, 73 kötet, 406 oldal.

Magyar Országos Levéltár.

Kerschbaumer, Arno: Nobilitierungen unter der Regentschaft Kaiser Karl I./IV. Károly király (1916-1921). Graz 2016, s. 228.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com