Czikann von Wahlborn

Na základě rytířského kříže Leopoldova řádu uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 25. října 1874 povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 25. dubna 1875 do rytířského stavu Moritze Czikanna narozeného roku 1813 v Hranicích na Moravě, dvorního radu při českém zemském finančním ředitelství, udělil mu predikát Ritter Czikann von Wahlborn a erb:

V modrém štítě je zvrácený vidlicový kříž tvořený třinácti zlatými očky spojenými do řetězu, z nichž prostřední je poněkud větší. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední modré se zlatým štítkem s modrým břevnem, z nějž nahoře vyrůstá černý orel s červenými jazyky, a dole provázeným stříbrnou růží, zadní zlaté; II. tři pera, jedno zlaté mezi dvěma modrými. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou „Wahr und Treu“ psanou gotickým písmem.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 17. září 1880 císař udělil Moritzi rytíři Czikannovi von Wahlborn Řád Železné koruny II. třídy. Na jeho základě vyznamenaný požádal o povýšení do stavu svobodných pánů. Žádost byla datována 10. října 1880, zaevidována na ministerstvu vnitra byla 13. října. Žadatel však mezitím, 12. října 1880, zemřel. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 20. února 1881 císař František Josef I. povýšil z nejvyšší milosti a s ohledem na Řád Železné koruny udělený zemřelému jeho vdovu Franzisku a děti Morize, rakousko-uherského konzula v Berlíně, Hermanna, nadporučíka pěšího pluku č. 1, a  Floru provdanou von Glommer, do  stavu svobodných pánů. Listinou danou ve Vídni 19. března 1881 jim polepšil erb:

Štít zůstal nezměněn. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední modré se zlatým štítkem s modrým břevnem, z nějž nahoře vyrůstá černý orel s červenými jazyky, a dole provázeným stříbrnou růžicí (čtyřlistá růže), zadní zlaté; II. tři pera, jedno zlaté mezi dvěma modrými; III. dvě složená křídla, přední zlaté s modrým štítkem se dvěma zlatými růžicemi pod sebou, zadní modré. Pod štítem se vine páska s devizou z rytířského znaku.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com