Czikann von Terahort

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 15. října 1900 císař František Josef I. z obzvláštní milosti povýšil do šlechtického stavu Therese Czikann, vdovu po Conradu Czikannovi, hejtmanovi pěšího pluku č. 1, který zemřel 5. prosince 1871 po 32 letech nepřetržité služby v armádě s účastí v boji v letech 1848, 1849 a 1866. Spolu s ní povýšil ještě její děti Camillu (*Ancona, 1854), soukromnici v Raabu, Berthu (*Verona 1857), učitelku měšťanské školy, a Conrada (*Opava, 1860), společníka obchodní společnosti Josef Taubenrauch ve Vídni. Listinou danou ve Vídni 27. února 1901 jim udělil titul Edle resp. Edler, predikát von Terahort a erb:

V modrém štítě je zelené trojvrší se zlatou korunou, z níž vyrůstá zlatě obrněný muž s přílbou se zavřeným hledím držící v pravici meč se zlatým jilcem a záštitou, jímž se opírá o korunu. Obrněnec je v horních rozích provázen dvěma zlatými hvězdami a ve spodní třetině dvěma stříbrnými liliemi. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, jedno zlaté mezi dvěma modrými.

Zemřelý hejtman Conrad Czikann měl ještě druhého syna, Alfreda Czikann-Kovácse, ředitele vojenských staveb v Temesváru, který však měl uherské občanství, takže bylo rozhodnuto, ať požádá o uherskou nobilitaci. Conrad Czikann byl bratrem Moritze Czikanna von Wahlborn.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com