Czerweny von Arland

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 10. dubna 1918 povýšil císař Karel I. do šlechtického stavu Franze Czerwenyho narozeného 26. března 1848 v Trutnově, průmyslníka, komerčního radu ve Vídni, šéfa firmy Florian Pojatzi u. Komp. v Deutschlandsbergu a prezidenta Průmyslové a obchodní společnosti „Bosna“. Listinou danou ve Vídni 9. listopadu 1918 mu udělil titul Edler, predikát von Arland a erb:

Sníženě dělený štít. Nahoře v modrém vyniká z dělící linie skála o třech vrcholcích, na níž stojí stříbrná orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem. Dole v zeleném jsou tři stříbrné kůly. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední modré se stříbrným ozubeným kolem, zadní zelené, mezi nimi vyniká obrněné předloktí držící přirozenou zapálenou pochodeň. Pod štítem se vine stříbrná páska se zelenou devizou: FREI DAS AUGE. KLAR DER WILLE. GANZ DIE TAT.

Franz Czerweny se 8. října 1873 v Deutschlandsbergu oženil s Marianne Pojatzi (*18. září 1851) a měl s ní dva syny a dvě dcery – Idu provdanou Schönau (*23. prosince 1874) a Emmu provdanou Wulle (* 7. února 1885). Starší syn Viktor Franz Florian (*Deutschlandsberg 14. března 1877) se 8. října 1902 v Sankt Leonhardu oženil s Therese Aubauer (*17. února 1880) a měl s ní děti Marianne Theresii Viktorii (*Deutschlandsberg, 16. července 1903), Viktora Franze (*Deutschlandsberg, 31. května 1905) a Elisabeth Gertrud (*Deutschlandsberg, 18. září 1908). Mladší syn Robert (*Deutschlandsberg, 28. srpna 1878) se současně oženil se sestrou Viktorovy manželky  Mitzi Aubauer (*Štýrský Hradec 19. června 1877) a měl s ní děti Roberta Franze Floriana (*Vídeň, 4. října 1903), Elfriede (*Vídeň, 28. června 1905) a Hilarii Gertrude Marii (*Deutschlandsberg, 21. července 1907).

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com