Czermak

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného vlastnoručním listem ze dne 18. července 1866 za zásluhy v bitvě u Custozzy 24. června 1866 povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 27. dubna 1877 do rytířského stavu Franze Czermaka narozeného roku 1817 v Hradci Králové, dělostřeleckého majora na odpočinku, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb:

Polcený štít. Vpravo v černém jsou dva zkřížené meče se zlatým jilcem a záštitou. Vlevo děleno. Nahoře je v modrém zlatá hvězda. Dole je ve zlatě na zeleném trávníku hořící granát. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí obrněný muž v pancíři se zlatými okraji plátů, třemi pery, černým, zlatým a modrým na přílbě, držící v pravici meč se zlatým jilcem a záštitou, přikrývadla černo – zlatá; II. dvě rozevřená modro – zlatě dělená křídla, mezi nimi granát ze štítu, přikrývadla modro – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com