Cyrill Konecchlumský z Konecchlumí

Vilém starší Konecchlumský z Konecchlumí přijal k erbu Adama Cyrilla, měšťana Starého Města pražského. Přijetí potvrdil císař Rudolf II. listinou danou v Praze 10. března 1608, povolil jí Adamu Cyrillovi, aby se psal Cyrill Konecchlumský z Konecchlumí a užíval erb:

V modrém štítě jsou tři stříbrná šikmá břevna. Na štítě spočívá turnajská přílba s modro – stříbrnou točenicí a s přikrývadly týchž tinktur. Klenotem jsou tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma modrými.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 9, 10.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com