Cybický z Křovic

Listinou danou v Praze 9. června 1603 císař Rudolf II. udělil staroměstskému měšťanovi Adamu Cybickému predikát z Křovic a erb:

V modrém štítě je na zeleném pahorku zlatý dubový keř. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s modro - zlatými přikrývadly. Klenotem je zelený pahorek s keřem ze štítu.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 7, 9.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com