Cvitković

Listinou danou ve Vídni 21. října 1913 císař František Josef I. povýšil za třicet let služby do uherského šlechtického stavu Jánose Cvitkoviće, polního podmaršálka na odpočinku, který se roku 1878 účastnil okupace Bosny a Hercegoviny, kde se podílel na dobytí Török-Šamacu a Nova Brčky a na bojích v pohoří Majevica, a udělil mu erb:

V modrém štítě je zlatá krokev provázená dole zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 72. kötet,  867 oldal, 73. kötet, 38-39 oldal

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com