Csokics (1751)

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Georgia Csokicse, hraničáře a bývalého poručíka v Becseji (dnes Bečej, Srbsko), spolu se synem Joannem a dcerami Marthou, Letinkou, Marií, Annou, Elisabethou, Jovankou a Zivanou vzešlými z manželství s Rosalií Sivanovovou, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

Ve stříbrném štítě je uťatá hlava Turka ronící čerstvou krev probodená skrze levé oko kopím. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže držící kopí ze štítu.

Királyi Könyvek, 42. kötet,  95-97 oldal

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com