Csatáry de Csatár

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 21. února 1878 Lajose Grosse, doktora lékařství, člena Uherské státní zdravotnické rady, soukromého vysokoškolského profesora a vrchního lékaře při ředitelství státních drah, do uherského šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídní 11. března 1878 mu spolu se synem Frigyesem vzešlým z manželství s Paulou Hertschka udělil predikát csatári (de/von Csatár) a erb:

V červeno – modře děleném štítě je kosmo položený meč se zlatým jilcem a záštitou překřížený stříbrným psacím brkem, vše provázené nahoře a dole zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je tostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou.

4. března 1882 bylo Lajosi Groszovi de Csatár povoleno změnit si příjmení na Csatáry.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 237-239, 511 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com