Csanády

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Grubu Csanadyho, hraničáře a bývalého praporečníka v Kanizse (dnes Novi Kneževac, Srbsko), spolu se synem Georgiem a dcerou Sivan vzešlými z manželství s Miliczou Thesina, a s Joannem Constantinem a Georgiem, vnuky po jeho zemřelém synovi, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

V modrém štítě je ve spodní polovině stříbrná krokev převýšená zlatou růží. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je modře oděná paže držící šavli.

Királyi Könyvek, 42. kötet,  91-93 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com