Cruss

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 21. března 1857 uznal císař František Josef I. šlechtictví Maximiliana Crusse, hejtmana pěšího pluku Baron Zobel č. 61 narozeného roku 1820 v Lembergu v Haliči, syna Maxe Friedricha Crusse (+1825), císařského rady a stavebního ředitele v Haliči, pro Rakousko jako cizí šlechtictví. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. května 1874 císař povýšil Maximiliana von Cruss, nyní již plukovníka a velitele pěšího pluku Franz Ferdinand d’Este č. 61, do rytířského stavu. Listinou danou ve Vídni 16. listopadu 1874 udělil Maximilianu rytíři von Cruss rytířský erb:

V modrém štítě jsou dvě zkřížené stříbrné ostrve, každá se šesti střídajícími se suky, vždy dvěma na horní a čtyřmi na spodní straně. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem na obou jsou dvě modrá složená křídla, každé s ostrvemi ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com