Cornaro

Franz Cornaro se narodil roku 1793 v Bergamu v Lombardii. Roku 1811 nastoupil na vojenskou akademii v Pavii, odkud byl vyřazen roku 1813 jako poručík italské armády. Do rakouských služeb vstupuje 2. července 1814 jako fendrych u 13. pěšího pluku. V řadách této jednotky stoupá v hodnostech, 16. ledna 1821 je podporučíkem, 16. srpna 1828 nadporučíkem, 16. dubna 1834 místokapitánem, 2. prosince 1835 hejtmanem. 10. září 1847 je povýšen na majora a přeložen k pěšímu pluku č. 40, v jehož řadách se v letech 1848 podílí na italském tažení, účastní se expedice proti Bologni a obležení Benátek. 16. června 1849 je poslán na odpočinek s titulem a charakterem podplukovníka. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil 20. května 1858 do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler von a erb:

Dělený štít. Nahoře v červeném kráčí po dělící linii zlatý okřídlený lev s červeným jazykem. Dole polceno. Vpravo v červeném jsou čtyři stříbrné kůly. Vlevo v modrém leží na oválném štítě vstříc hledící pes s mečem položeným přes sebe a převýšený deseti hvězdami (4,3,2,1), vše zlaté. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, červené, zlaté a modré.

Listinou danou ve Vídni 26. února 1879 povýšil císař František Josef I. Ludwiga šlechtice von Cornaro, generálmajora narozeného v Olomouci roku 1830, na základě Řádu Železné koruny II. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 3. prosince 1878 za zásluhy, které si získal roku 1878 jako šéf generálního štábu II. armády, do stavu svobodných pánů a polepšil mu erb:

Dělený štít. Nahoře v červeném kráčí po dělící linii zlatý okřídlený lev s červeným jazykem. Dole zlato – modře polceno s hvězdou střídavých tinktur nad stříbrným půlměsícem obráceným hroty vzhůru. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černý orel s červenými jazyky korunovaný zlatou korunou. Štítonoši jsou dva zlatí okřídlení lvi s červenými jazyky na bronzové arabesce.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com