Copaitich de Bakar

František Josef I. povýšil 19. května 1910 Zsigmonda Copaitiche, prezidenta Maďarsko-chorvatské mořské paroplavební as. (Magyar-Horvát Tengeri Gőzhajózási Rt.), do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát bakari (de/von Bakar)a erb:

V modrém štítě je kotva opatřená zlatým kroužkem a dřevěnou příčkou, kolem níž se ovíjí dva stříbrní delfíni hlavami vzhůru, nad kotvou je stříbrná hvězda. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je stříbrný delfín obrácený hlavou dolů.

Libri regii, 72. kötet, 311-312 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com