Constantinovics (1759)

Císařovna Marie Terezie povýšila listinou danou ve Vídni 28. prosince 1759 do uherského šlechtického stavu Nicolaa Constantinovicse spolu s manželkou Sarou a udělila mu erb:

Dělený štít. Nahoře polceno. Vpravo v červeném je zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli. Vlevo ve stříbře roste vinná réva přirozené barvy s dvěma listy a třemi modrými hrozny. Dole v modrém spočívá na zelené půdě hnízdo, na němž stříbrný pelikán krmí vlastní krví tři mláďata. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou čtyři pera, červené, zlaté, stříbrné a modré.

Királyi Könyvek, 45. kötet, 219-221 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com