Cometa z Egenthurnu

Stephan Cometa pocházel z italské rodiny z Devoggia u Arona, odkud jeho předkové přišli koncem 16. století do českých zemí. Pravděpodobně byl potomkem Domenica Benedetta Commetty z Eckthurnu (†1620), dvorního stavitele Petra Voka z Rožmberka nebo jeho bratra Antonia (okolo 1555–1602), proslulého kameníka. Studoval v olomouckém semináři a od listopadu 1647 byl posluchačem filozofie na pražské univerzitě. Roku 1648 se jako mušketýr šestého Prussekova (později Zindlerova) oddílu studentské setniny účastnil obrany Prahy a 28. srpna 1648 nešťastnou náhodou zastřelil dva přátelské plavce. Nedlouho po skončení bojů, dne 6. května 1649, byl promován na bakaláře a 11. srpna 1650 na magistra filozofie. Po vysvěcení na kněze působil jako děkan v Meziříčí. Za své zásluhy prokázané při obraně Prahy a při hájení katolické víry byl 4. ledna 1670 povýšen do českého šlechtického stavu a dostal svolení, aby se nadále psal Cometa z Egenthurnu (von Egenthurn) nebo pouze z Egenthurnu (von Egenthurn) a byl mu udělen erb:

V modrém štítě se vidí stříbrná kulatá věž s jedním oknem a červenou střechou převýšená zlatou hvězdou. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s modro-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená, modro-zlatě a zlato-modře dělená křídla.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com