Claudian ze Slavibořic

Václav Leopold Claudian byl synem mělnického měšťana Daniela Claudiana. Latinsky psanou listinou z 15. února 1673 ho palatin Tomáš Jan Pešina z Čechorodu, děkan svatovítské kapituly, povýšil do šlechtického stavu, udělil mu predikát ze Slavibořic  (de Slawiborzicz) a erb.

Erb: Polcený štít. Vpravo roste na skále zelená borovice. Vlevo je ve zlatě červený lev s vavřínovým věncem na hlavě držící před sebou kotvu. Na štítě spočívá stříbrná kolčí přílba s červeno – zlatými a modro – zlatými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé modré, levé červené, mezi nimi rostoucí obrněný muž s mečem.

Vše se mělo vztahovat rovněž na jeho synovce Jana Kratochvíla, syna švagra jeho ženy Pavla Kratochvíla.

Václav Leopold měl za manželku Annu, dceru Víta Slavíka, měšťana Nového Města pražského, a jeho manželky Alžběty. Od tchyně dostal 14. dubna 1679 nevelký domek v Jámě mezi domy Jana Buriana a Anny Smíškové řečený U slavíka, který prodal 22. října 1695 Anně Ursule Hämpl za 90 zlatých. Krom toho vlastnil ještě nákladnický dům ve Štěpánské čtvrti, který v závěti z 30. května 1695 publikované 30. srpna téhož roku odkázal své manželce jakožto poručnici svých pěti děti, Leopolda Václava (pokřtěn 15. října 1674 u sv. Petra na Poříčí na Novém Městě pražském), Kateřiny, Tomáše, Anny a Václava Michala, který přesídlil do Tábora.

Michal Fiala

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com