Cindrić de Modrus

Listinou danou ve Vídni 31. května 1901 císař František Josef I. povýšil Jánose Cindriće, majora 51. pěšího pluku, za více jak třicet let služby v armádě s účastí na okupaci Bosny a Hercegoviny roku 1878, spolu se synem Egonem a dcerou Erzsébet vzešlými z manželství s Márií Walser, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát modrusi (de/von Modrus) a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě červený lev držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou. Dole v modrém se táhne na úpatí zeleně porostlý horský hřeben provázený v pravém předním rohu stříbrným půlměsícem a v levém horním rohu zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný kůň s červenou uzdou.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 899 oldal; 71. kötet, 17-19 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com