Chlumecký-Bauer

Viktor rytíř Bauer (1847–1911), starší syn roku 1870 nobilitovaného cukrovarníka Moritze Bauera (1812–1895), se roku 1875 oženil s Marietou (1856-1911), dcerou místodržitelského rady Petra rytíře Chlumeckého (1825–1863). Jejich prostřední syn Moritz (1882–1945), absolvent národohospodářských studií univerzity Halle-Wittenberg a doktor národního hospodářství mnichovské Univerzity Ludvíka Maxmiliána pak 14. dubna 1907 získal od císaře Františka Josefa I. svolení, aby své jméno a erb spojil se jménem a erbem svého strýce, místodržitelského rady na penzi Hugona rytíře  Chlumecký, a nadále se psal rytíř Chlumecký-Bauer/Ritter von Chlumecký-Bauer.

Příslušnou potvrzovací listinou (něm. Plakat), kterou 20. června 1907 vydalo c. k. Ministerstvo vnitra, mu byl udělen erb:

Čtvrcený štít. 1. ve zlatě je dovnitř obrácený černý bazilišek s červeným hřebínkem, jazykem a lalokem. 2. v modrém je stříbrné kosmé břevno s modrou hvězdou mezi dvěma přirozenými včelami doprovázené nahoře zlatým vytvořeným sluncem a dole stříbrným ozubeným kolem o osmi zubech a čtyřech paprscích. 3. v červeném je dovnitř obrácený zlatý lev s červeným jazykem držící v tlapách černou kotvu se zlatým lanem. 4. ve stříbře povstává z plamene na zeleném trojvrší hnědý fénix. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. trojvrší s fénixem ze štítu, přikrývadla černo – zlatá, červeno – zlatá; II. dvě složená křídla, horní modré se stříbrnou včelou, spodní stříbrné; přikrývadla červeno – stříbrná, modro – stříbrná. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou: SUSTINE ET ABSTINE.

Rod Chlumecký-Bauer vlastnil v letech 1895–1945 velkostatek a zámek Kunín. Na jeho stránkách je též rodokmen tohoto rodu.

 

Michal FIALA – Jan ŽUPANIČ

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com