Chavrak de Letovanich

11. ledna 1896 povýšil František Josef I. Levina Chavraka, podžupana Verőczké župy, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát letovanichi (de/von Letovanich) a erb:

V modro – stříbrně polceném štítě je na zeleném trávníku zlato – červeně dělený lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě nahou šavli se zlatým jilcem a záštitou, levou tlapou se opírá o červeně přepásaný liktorský svazek. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi paže oděná v červeném rukávu se stříbrnou manžetou držící nahou šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Stejný znak a predikát obdržel László Chavrak, vrchní inženýr Rakouské severní dráhy, kterému za třicet let služby císař František Josef I. obnovil 10. listopadu 1897 uherské šlechtictví.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com