Cattaui

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 29. září 1911 povýšil císař František Josef I. do uherského šlechtického stavu Mózese beye Cattauiho, bankéře v Káhiře a předsedu Osmansko – rakousko-uherského podpůrného spolku. V létě 1913 Cattaui požádal prostřednictvím svého advokáta Andora Kircze o udělení erbu vypracovaného Ernstem Krahlem:

Pod modrou hlavou se třemi stříbrnými půlměsíci obrácenými rohy doleva je ve zlatě černý jednorožec, Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené stříbrno – modře, zadní černo – zlatě.

Jednání se protáhlo až do následujícího roku, kdy propukla Velká válka. Nejspíše proto, jelikož Egypt se nacházel pod kontrolou Velké Británie, rozhodlo ministerstvo vnitra 19. září 1914 o úřední pozdržení žádosti. 14. října 1914 bylo rozhodnuto vyhotovení diplomu postoupit patřičnému pomocnému úřadu, ale nebyl vypracován ani koncept listiny.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com