Capelle

Listinou danou v Kielu 21. června 1912 pruský král Vilém II. povýšil do šlechtického stavu Eduarda Karla Ernsta Capelleho narozeného 10. října 1855 v Celle továrníku Hermannu Eduardu Capellemu a jeho manželce Anně Emilii Augustě Krause, viceadmirála a ředitele správního oddělení na říšském námořním úřadě, udělil mu predikát von a erb:

V modrém štítě vyniká ze zvlněného moře přirozená skála a na ní stojí (stříbrná) kaple s červenou střechou (a zlatým křížem). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí námořník v plášti do deště s kapucí držící před sebou dřevěné kormidelní kolo.

Eduard Karl Ernst Capelle se 5. října 1882 v Bielefeldu oženil s Margarethou Meyer, s níž měl syna Ericha (*Wilhelmshaven, 7. října 1889), v době nobilitace poručíka pěšího pluku č. 75, a dceru Irmu (*Wilhelmshaven, 21. června 1887), provdanou (Berlín, 4. května 1907) za místokapitána Siegfrieda von Saldern.

Geheimes Staatsarchiv preussischer Kulturbesitz, I. HA Rep. 176 Hetoldsamt, Nr. 1715, sign. VI. C 282.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com