Čačić-Šarić z Drinaboje

Johann Čačić-Šarić se narodil 10. dubna 1861 ve slavonském Osijeku. Do armády narukoval 22. září 1879 v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 79, v jehož řadách se stal kadetem (18. srpna 1881) a po jednotlivých kadetských hodnostech dosáhl 1. května 1885 hodnosti poručíka a 1. května 1889 nadporučíka. Následuje 1. května 1897 jeho přeložení k pěšímu pluku č. 14, 1. listopadu 1904 k pěšímu pluku č. 70, a 1. listopadu 1909 k pěšímu pluku č. 16 se současným povýšením na majora. 23. ledna 1910 je převelen k 96. pěšímu pluku a 1. října 1912 jmenován pro tento pluk velitelem doplňovacího okrsku v Karlovaci. 1. května 1913 je povýšen na podplukovníka. Účastnil prvních bojů Velké války, 14. září 1914 se jako velitel 2. praporu 53 pluku podílel na bojích na Drině u Amajlije. Činnou službu končí 30. listopadu 1914, kdy odchází na odpočinek, ale už následujícího dne je reaktivován v dřívější funkci velitele doplňovacího okrsku v Karlovaci. 23. června 1916 je povýšen na titulárního plukovníka. Dekretem c. k. místodržitele v Terstu číslo VIII-327/3 ze dne 7. července 1916 získává rakouské státní občanství a 22. července 1916 obdržel domovský list (č. 3115) v Castuě v Istrii (dnes Kastav, Chorvatsko). Nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. prosince 1916 jej císař Karel I. povýšil do šlechtického stavu. Diplomem ze dne 1. dubna 1917 mu udělil titul šlechtic/Edler, predikát z Drinaboje/von Drinaboj a erb:

Zúženým stříbrným šikmým břevnem rozdělený štít. Nahoře v červeném je stříbrný brk kosmo překřížený přes šavli se zlatým košem a jilcem. Dole v modrém teče na zeleném trávníku zvlněná voda a na ní pluje hnědý ponton s veslem, na vodu se šikmo řítí tři černé granáty (1,2). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný gryf držící v pravém pařátu šavli ze štítu a v dopředu napřaženém levém pařátu černý granát.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com