Burian z Pštrosfeldu

Na základě palatinátu uděleného císařem Ferdinandem III. 20. října 1654, udělil 5. března 1667 Jan Marek Marci z Kronlandu Simeonu Františku Xaveriu Buriánkovi jinak Burjanovi z Pštrosfeldu erb:

Dělený štít. Nahoře je ve stříbře pštros, dole v červeném tři šikmá břevna, modré, zelené a zlaté. Na štítě spočívá turnajská přílba a na ní tři pera, modré, zlaté a červené.

(Na základě opisu erbovní listiny a otisků pečetí dochovaných v Archivu hl. m. Prahy, AMP PPL IV – 19819, 4457b, 10580, 11503c, 19160b)

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com